Persberichten & publicaties

Hier kunt u alle persberichten, publicaties en persfoto’s downloaden. Voor meer informatie, interview-aanvragen en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Petra van der Meer: 0592-396933 of publiciteit@peergroup.nl

Algemene persinformatie
Grutte Pier fan Kimswert > Persinformatie augustus 2016

Persfoto’s
Foto’s Reyer Boxem. Foto’s vrij van rechten. Naamsvermelding fotograaf en PeerGrouP verplicht.
Klik op foto voor download.

Grutte Pier (Hilbert Dijkstra) en Carlien van Gelre (Nynke Heeg)     

    

   

Persberichten
Grutte Pier Famyljedei op Vaderdag in Kimswerd
 > Persbericht 30 mei 2016
De Arumer Zwarte Hoop traint mee met Mobiele Eenheid Friesland > Persbericht 31 maart 2016
Geachte verslaggever > Oproep Grutte Pier 4 februari 2016
Kaasmakers gezocht voor Griene Tsiis Contest  > Persbericht 19 januari 2016
PeerGrouP en Tresoar zoeken naar afstammelingen Grutte Pier in onderzoeksproject ‘De Famylje’ _ Persbericht 17 oktober 2015
Boerderij Grutte Pier bereikt hoogste punt‘ > Persbericht 11 januari 2015
Friese klompenmaker Scherjon maakt klompen Grutte Pier > Persbericht 19 november 2014
PeerGrouP brengt drieluik over Grutte Pier in Friesland > Persbericht 16 oktober 2014

Campagnefoto

Dimme Treurniet is Grutte Pier. Foto Reyer Boxem Foto Reyer Boxem

Publicaties
‘Grutte Pier: klassieke Friese tragedie’_Dagblad van het Noorden, 15 februari 2016 (interview Dirk Bruinsma n.a.v. heroprichting De Arumer Zwarte Hoop)
‘Sa’n grou swurd as Pier ha ik net’_Leeuwarder Courant, 18 november 2015 (interview Willem de Haan n.a.v. uitreiking 1e Pierbewiis)
‘De hiele bliksemse boel stiet yn brân’_Leeuwarder Courant, 30 januari 2015 (recensie De Brân)
‘Psychisch drama van Grutte Pier verbeeld’_Friesch Dagblad, 28 januari 2015 (voorbeschouwing De Brân)